gototopgototop

Employer Survey (Malay)

Berapa ramaikah PRA yang anda pernah menggaji dalam satu-satu masa *
1
2
3 & lebih

Berapa lamakah anda pernah menggaji PRA *
0-2 tahun2-3 tahun3-5 tahunlebih 5 tahun

Berapa ramaikah PRA anda yang pernah melarikan diri? *
tiada
1
2
lebih dari 2

Sila nyatakan sebab-sebab PRA melarikan diri *
tiada sebab/tidak tahun sebab
rindu kampung halaman
dihasut orang lain/sindiket
tidak suka dengan kerja

Adakah anda bersetuju dengan Memorandam Persefahaman(MOU) di antara Malaysia & Indonesia *
setujutidak setujutidak tahu

Adakah anda setuju gaji PRA Indonesia dibayar RM800/- sebulan *
setujutidak setuju

Dari pengalaman anda, nyatakan gaji yang layak dibayar kepada PRA Indonesia *
RM400 - RM450
RM450 - RM500
RM500 - RM550
RM550 - RM600
lebih RM600

Adakah anda besetuju tahap gaji minima PRA ditetapkan dalam MOU *
setujutidak setuju

Adakah anda setuju paspot disimpan sendiri oleh PRA *
setujutidak setuju